Ochrana osobních údajů

Zde najdete stručný popis toho, jak společnost Arendon Development Company nakládá s vašimi osobními údaji, a jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje, které případně společnosti Arendon Development Company při návštěvě stránek www.theoaks.cz poskytnete, chráněny před jejich zneužitím.

Společnost Arendon Development Company nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s provedenou registrací u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme

Můžeme shromažďovat následující informace:

adresní a identifikační údaje, a to zejména Vaše jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresu trvalého bydliště, telefonní spojení domů, telefonní spojení do zaměstnání, Vaši e-mailovou adresu,
popisné údaje, a to zejména počet Vašich dětí,
údaje o jiné osobě, a to adresní a identifikační údaje člena rodiny (manžela/manželky, partnera/partnerky, dítěte).

Co děláme s údaji, které shromažďujeme

Vámi sdělené údaje budou uchovávány v naší interní evidenci.

Údaje používáme k tomu, abychom lépe porozuměli vašim požadavkům a mohli vám poskytovat přesněji zacílené služby. Tyto informace nám slouží především pro následující účel:

nabídka prodeje,
uzavírání smluv,
reklamní a marketingová činnost,
vytváření databází klientů,
realitní činnost,
poskytování služeb finančního poradenství.
 

Bezpečnost

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás naprosto klíčová. Abychom předešli neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému nakládaní s údaji, které získáváme on-line, zavedli jsme vhodná fyzická i organizační opatření.

Osobní údaje

Pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje užívány k zasílání obchodních sdělení jakoukoli třetí stranou kromě společnosti Arendon Development Company, zaškrtněte prosím příslušné políčko na stránce, která se vás na vaši volbu zeptá. Svoje rozhodnutí můžete kdykoli změnit. Stačí, když nám požadované informace zašlete na adresu info@theoaks.cz.

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupňovány či sdělovány bez Vašeho výslovného souhlasu. Na základě vašeho požadavku můžeme Vámi sdělené údaje vyžít k tomu, abychom vám zasílali reklamní materiály třetích stran, o jejichž nabídce se domníváme, že by vás mohla zajímat.

Úplný přehled zpracovávaných svých osobních údajů si od nás můžete kdykoli vyžádat. Na základě § 12 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů máme za poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů tohoto přehledu právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace. V případě, že si přejete zaslat informaci o zpracování vašich osobních údajů, které máme k dispozici, napište nám adresu info@theoaks.cz.

Pokud se domníváte, že jakýkoli váš osobní údaj, který máme k dispozici, je nesprávný či neúplný, uvědomte nás o tom prosím bez zbytečného odkladu na výše zmíněnou adresu, obratem údaj uvedeme do souladu se skutečností.