Podmínky užití

Tyto podmínky užití se týkají internetových stránek (www.theoaksprague.cz, www.theoaks.cz) a stanovují pravidla, za nichž jsou vám tyto stránky zpřístupňovány. Užívání jakéhokoli produktu či služby, které vám jsou zpřístupněny jejich prostřednictvím, podléhá dalším dodatečným podmínkám. Na tyto dodatečné podmínky budete upozorněni při přechodu na příslušnou část obsahu těchto stránek nebo při vstupu na další stránky prostřednictvím hypertextového odkazu.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, si vás dovolujeme informovat, že vlastníkem stránek www.theoaks.cz je společnost Arendon Development Company, a.s.

Kontaktovat nás můžete na adrese:
Arendon Development Company, a.s.
Pikrtova 1737/1a
140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 28246268

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14012
(dále jen „Arendon Development Company“).

Užíváním stránek www.theoaksprague.cz (theoaks.cz apod.) dáváte souhlas s veškerými zde uvedenými podmínkami, aniž by tím byly dotčeny požadavky obecně závazných předpisů českého právního řádu, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.